+31 (0)70 392 4421

of bekijk onze locaties

Klep Diagnostiek met Data Logger GL220/240

Hoe het continue monitoren van industriële kleppen kostbare tijd en geld bespaart.

  • Home
  • Applicaties
  • Klep Diagnostiek met Data Logger GL220/240

Bij industriële kleppen (afsluiters) zijn veranderingen in dichtheid en sluitkracht onvermijdelijk tijdens het bedrijfsproces. Het gebruik van een klepdiagnosesysteem voor machines en installaties voorkomt storingen en maakt het noodzakelijke onderhoudswerk een stuk eenvoudiger in te plannen. WESA-Control GmbH laat zien hoe het werkt.

WESA-Control GmbH (Stade, Duitsland) is een innovatief bedrijf dat zich richt op industriële automatisering op het gebied van mechanische en installatietechniek. Hun kernactiviteit is de sensortechnologie van industriële kleppen. WESA-Control GmbH ontwikkelt hiervoor nieuwe meetmethoden waarmee de kleppen al in geïnstalleerde toestand kunnen worden getest, d.w.z. in de zogenaamde bedrijfstoestand.

Waarom klep diagnostiek

Tijdens het bedrijfsproces zijn er onvermijdelijke veranderingen in de dichtheid en sluitkracht van de kleppen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze de gaande processen verstoren. Daarom is een continue klepdiagnose, b.v. in chemische fabrieken en krachtcentrales  een must voor elke operator. Door de veranderingen te meten en vast te leggen, worden storingen tijdig voorkomen en kunnen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden beter worden gepland. De huidige meetresultaten kunnen worden gebruikt voor economische, veiligheid gerelateerde en functionele beslissingen. Deze testmethode is nog steeds wereldwijd uniek.

Wie profiteert van de opgenomen gegevens?

De exploitant van de installatie profiteert van de registratie en evaluatie van de meetgegevens, omdat hij te allen tijde een overzicht heeft van de wijzigingen aan zijn afsluiter als gevolg van het gebruik van het proces. De metingen zijn net zo belangrijk voor onderhouds- en reparatieafdelingen. De installatie torque moet bijvoorbeeld bekend zijn bij het installeren van dempers. Hier doen zich echter vaak fouten voor, die kunnen worden vermeden door het meten van de torsie-meetkoppeling (TMK) en het gebruik van een datalogger. Diagnostiek is ook geschikt voor testbanken waarop actuatoren en kleppen worden getest. Fabrikanten van kleppen of reparatiewerkplaatsen kunnen de meetresultaten ook als bewijs van kwaliteit gebruiken.

De verschillende eigenschappen van de kleppen kunnen worden opgeslagen in een database. Dit is een groot voordeel voor verdere service- en onderhoudswerkzaamheden.

Wat doet de GL220/240 data logger?

Verschillende meetmethoden en -modellen zijn getest voor klepdiagnostiek door WESA-Control. De keuze van de juiste datalogger viel op de GRAPHTEC midi Logger GL220 (opvolgingsmodel: GL240) van Althen. De extreme veelzijdigheid met betrekking tot het registreren van gemeten waarden en bereikinstellingen was zeer nuttig voor het ontwikkelingswerk bij WESA-Control. De opnamemogelijkheden, evaluatie en individuele meetresultaten bevestigden zeer snel het succes van de ontwerpen. Het ruimtebesparende apparaat kan ook worden bediend met een oplaadbare lithium-ion batterij en biedt dus verschillende mogelijkheden voor mobiel gebruik.

Door de brede toepassing van de meetbereiken in de datalogger, kunnen lift- en regelafsluiters ook uitstekend worden gemeten en geëvalueerd. Dankzij de positieve ervaringswaarden is de GL220 / 240 van Althen sindsdien door WESA-Control gebruikt voor klepdiagnostiek.

Het huidige vervolgmodel van de GRAPHTEC midi Logger GL220 is de GRAPHTEC GL240.

Hoe werkt het process

Het meetresultaat van de torsiemeetkoppeling (TMK) wordt door de datalogger in mV ingelezen, vastgelegd en ter evaluatie beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd wordt de aandrijfdruk, de verplaatsing van 0 ° tot 90 °, vastgelegd. Torque, druk en beweging tonen dus ideaal hoe de wrijvingskrachten in de klep zich dienovereenkomstig gedragen. De wrijvingskrachten en de beschikbare torque zijn belangrijk om de dichtheid en bruikbaarheid van een klep te verzekeren.

Nu wordt een basiscurve opgenomen en opgeslagen in de nieuwe toestand. De basiscurve en de vers gegenereerde bedrijfscurve worden nu vergeleken voor elke beweging in de bedrijfstoestand. Zelfs bij stilstand en bij elke rotatiehoek wordt een bruikbaar meetresultaat verkregen - het grote voordeel van deze meetmethode ten opzichte van conventionele methoden. De grafiek "Vergelijkende basiscurve met in-bedrijfscurve" geeft aan dat er een verandering heeft plaatsgevonden in het sluitingsgebied. Hier is duidelijk te zien dat een afzetting van 0,2 mm op de afdichtringen een grote verandering in het display veroorzaakt (verhoogd van 45 Nm tot 94 Nm).

De ervaring van WESA-Control met deze meetmethode is dat het een kostenbesparende, economische klepdiagnose mogelijk maakt.

Deel deze pagina:
  • Volg ons: