Althen Sensors & Controls

SmartBed

IoT-sensoroplossing voor de monitoring van patiënten in de bedden van de zorgsector

SmartBed voor de gezondheidszorg

SmartBed is een IoT-sensoroplossing voor bedden in bijvoorbeeld verzorgings- en ziekenhuizen. Hiermee wordt de aanwezigheid, positie, of de aanwezigheid van patiënten gemonitord. Onze bevolking wordt steeds ouder, en heeft in toenemende mate steeds meer zorg nodig. Gekwalificeerd verplegend personeel is schaars en staat vaak onder druk. Vooral 's nachts is er vaak gebrek aan gekwalificeerd personeel. Meestal moeten slechts enkele mensen hele afdelingen en vele bedden verzorgen. Daarnaast is de financiële situatie van ziekenhuizen en bejaardentehuizen vaak krap. Ook worden met het SmartBed doorligwonden (decubitus) voorkomen. De sensoroplossing SmartBed kan de werkdruk van het verplegend personeel verminderen en de patiëntenzorg verbeteren. Met het innovatieve SmartBed kijkt er altijd een extra paar ogen mee.

Monitoring kan doorliggen voorkomen, en leidt tot betere zorg

De sensoren in SmartBed registreren de positie en de aan- of afwezigheid van de patiënt. Zo detecteert ook of een patiënt op de rand van het bed zit, of zich recentelijk zelf heeft omgedraaid. Door dit te monitoren wordt een vals alarm geminimaliseerd, en de werkdruk van het zorgpersoneel verminderd. 

Het voorkomen van doorligwonden (decubitus) is een belangrijk punt in de gezondheidszorg. De preventieve maatregelen om patiënten om de 3 à 4 uur te draaien, zijn zeer arbeidsintensief. Natuurlijk draaien patiënten vaak ook zelf. Meestal merkt het verplegend personeel dit echter niet en voert daarom de preventieve omdraai acties toch uit. 

SmartBed controleert welke patiënten zichzelf omdraaien, omdat de sensoren de lichaamshouding registreren. Door deze monitoring kunnen passende preventieve maatregelen beter worden gepland.

De status van patiënten op uw smartphone of pieper

De intelligente sensormodule, die onder het bed wordt geplaatst, wordt aangesloten op de IT-systemen die momenteel in de gezondheidszorg worden gebruikt. Dit kunnen zowel bestaande als nieuwe platforms zijn. Via het apparaat (bijvoorbeeld de mobiele telefoon of tablet van de zorgverlener) bereikt het gewenste alarm het eindapparaat.

Het Smartbed-concept is schaalbaar

De schaalbaarheid van dit concept is eerlijkheidshalve uniek. SmartbBed wordt aangeboden tegen vergelijkbare prijzen, die voor zorgmatrassen normaliter gelden. Verzorgingshuizen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen kunnen altijd gebruik maken van de slimme sensor functionaliteiten in SmartBed, door middel van een data-abonnementsmodel tegen lage kosten.

Bent u benieuwd hoe SmartBed u kan helpen de werkdruk te verlagen, de zorg te verbeteren, en de kosten te verlagen? Of heeft u interesse dat wij een soortgelijke, schaalbare, geïntegreerde sensoroplossing of meetsysteem als SmartBed voor u ontwikkelen?

Neem conctact op met uw Althen Engineer

 

  • Volg ons: