Althen Sensors & Controls

Kwaliteits- en milieumanagement bij Althen

Althen Sensors & Controls is ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Siverwing - TU delft ISO 14001 | Althen Sensors & Controls
 • Home
 • Kwaliteits- en milieumanagement

Althen Sensors & Controls heeft het ISO 9001 Certificaat voor Kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor Milieumanagement. Dit betekent dat we voldoen aan wet en regelgeving en aan de eisen van kwaliteitsmanagement. Wij willen ons continu verbeteren en voldoen aan de verwachtingen van klanten. Ook hebben wij milieumanagement onderdeel gemaakt van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ISO 9001 :2015 certificering van Kwaliteitsmanagement  

ISO staat voor International Standardisation Organisation. ISO is een wereldwijde federatie van nationale normalisatie-instituten. Het Nederlandse ISO-lid is het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut). De ISO 9001 norm maakt deel uit de ISO 9000 familie en is bedoeld om organisaties te ondersteunen bij de implementatie en hantering van doeltreffende kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 gaat om eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem gericht op het voldoen aan de eisen van de klant en het verhogen van de klanttevredenheid. 

Althen beschikt over een volledig gedocumenteerd en ingevoerd kwaliteitsmanagementsysteem dat frequent getoetst wordt door mangement en directie. De organisatie onderneemt corrigerende acties en maatregelen die leiden tot verbeteringen van het bedrijfsproces en het verhogen van de klanttevredenheid. In het systeem speelt natuurlijk ook het beoordelen van leveranciers een hele belangrijke rol. 

Bekijk hier ons ISO 9001:2015 certificaat

Tow tests

ISO 14001 :2015 certificering van Milieumanagement

Dit is dé basis voor ons milieumanagementsysteem. Voor ons is het een bevestiging van ons verlangen om op een duurzame of maatschappelijk verantwoord manier te ondernemen. ISO 14001 sluit aan bij voor ons belangrijke onderwerpen als MVO en circulaire economie. Het speelt in op het belang voor Althen om ons milieubeleid te baseren op een goed inzicht in zowel de interne als externe ontwikkelingen, maar ook in de eisen en verwachtingen van belanghebbenden. Ons management zet zich actief in om de ‘groene’ positie van Althen in de keten te verbeteren en het milieubeleid meer te verankeren in de algemene bedrijfsstrategie.

Uit het laatste auditrapport bleek dat Althen inzicht heeft in de context op het vlak van milieu. De missie en visie van Althen zijn duidelijk opgesteld. Binnen de context is rekening gehouden milieu issues. Ook laten de kernwaarden een duidelijk beeld zien van de milieu aspecten. Dat om maar een voorbeeld te noemen terug te zien in de sponsoring van op duurzame technologie en innovatie gerichte studentenprojecten. 

Bekijk hier ons ISO 14001:2015 certificaat

Gericht op het continu doorvoeren van verbeteringen

De directie van Althen beoordeelt periodiek ons kwaliteits- en milieumanagementsysteem. Zo zorgen wij ervoor dat dit voortdurend geschikt, passend en doeltreffend is. Ook spelen kansen op verbetering een belangrijke rol. Door directiebeoordeling kunnen wij op zoek gaan naar verbanden tussen verschillende soorten gegevens en vervolgens op basis daarvan verbetermaatregelen nemen. Input voor de directiebeoordeling bevat:

 • resultaten van (interne) audits;
 • terugkoppelingen van klanten;
 • procesprestaties en productconformiteit;
 • milieuprestaties;
 • status van preventieve en corrigerende maatregelen;
 • vervolgmaatregelen van vorige directiebeoordelingen;
 • veranderingen die van invloed kunnen zijn op het kwaliteits- en milieumanagementsysteem;
 • aanbeveling ter verbetering.

De output van de periodieke beoordeling door onze directie bestaat uit besluiten en maatregelen met betrekking tot verbeteringen van de doeltreffendheid van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem, verbeteringen van het product met betrekking tot klanteisen en behoefte aan middelen.

Wanneer u meer zou willen weten over Althen of de organisatie van ons Kwaliteits- en Milieumanagementsysteem, vernemen wij dat natuurlijk heel graag.  

Stel hier uw vraag aan Althen

 • Volg ons: