Althen Sensors & Controls

Reparaties

Serviceopdrachten en retour orders - informatie over uw zending aan ons

  • Home
  • Services
  • Reparaties

Wilt u uw product opsturen ter kalibratie of reparatie?

Op deze pagina vindt u onze voorwaarden en het benodigde verzendformulier (PDF). Door uw producten en het formulier op te sturen, gaat u akkoord met onze service- en reparatievoorwaarden.

Formulier voor productretour (PDF)

Voorwaarden service en reparatie

1. Algemeen

Deze service- en reparatievoorwaarden zijn van toepassing op alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden die we uitvoeren aan onze producten. Het werk hieraan zal uitsluitend worden uitgevoerd in overeenstemming met deze voorwaarden. Helaas kunnen we geen afwijkende algemene voorwaarden van klanten accepteren. Afhankelijk van het product of de meetketen, worden de inspectie, het onderhoud of de reparatie van de producten of meetketens uitgevoerd in onze reparatieafdeling, ons kalibratielaboratorium of bij onze externe partners. Mogelijke werkzaamheden kunnen slechts worden gestart wanneer u ons op voorhand hebt voorzien van de vereiste gegevens en informatie. Gebruik hiervoor het retourformulier (PDF) van het product.

2. Inspectie bij Althen

Het inspecteren van het product alleen al brengt kosten met zich mee die we in elk afzonderlijk geval als een vaste vergoeding aanrekenen. Wij berekenen een prijs van €79,00 per stuk voor producten tot een nieuwprijs van €1000,00 en €179,00 per stuk voor producten met een hogere nieuwprijs (Uitzondering: Kalibratie van Graphtec Dataloggers). Als we de verzonden producten tijdens de eerste inspectie kunnen repareren, zullen we de gerepareerde producten direct aan u retourneren.

3. Reparatie bij Althen

Na de inspectie sturen we u een schatting van de reparatiekosten ter acceptatie. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd na ontvangst van uw acceptatie. Onze kostenschattingen worden gemaakt op basis van een apparaat dat niet of slechts deels gedemonteerd is.

Bij het uitblijven van een reactie van uw bedrijf binnen 30 dagen na de indiening van onze schatting, zullen wij het product aan retourneren en de inspectiekosten aan u factureren.

4. Externe Partners

Als we het product niet volledig kunnen inspecteren op een van onze locaties, zullen we het product namens u naar een geschikte externe partner sturen zonder verzoek om uw toestemming.

De externe partners rekenen ons vaste vergoedingen voor inspecties, die we aan u zullen doorrekenen. Nadat de externe partners een inspectie hebben uitgevoerd, sturen we u een schatting van de reparatiekosten ter acceptatie. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden zullen worden uitgevoerd na ontvangst van uw acceptatie.

Bij afwezigheid van een antwoord binnen 30 werkdagen na indiening van de kostenschatting met de gegevens van de externe partners, zulen wij het product aan u retourneren en facturereren voor de inspectiekosten van ons bedrijf en die van de externe partner.

5. Defective en onherstelbare producten

Als het product niet kan worden gerepareerd, bieden we u direct een identiek nieuw product aan als vervanging. Als u wilt, kan onze verkoopafdeling contact met u opnemen voor een gezamenlijke en gedetailleerde verificatie of het juiste product wordt gebruikt voor uw meettaak.

Op verzoek en acceptatie zullen we het defecte product voor u op de juiste manier en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving afvoeren. De vaste afvoervergoeding per product wordt samen met de vaste inspectievergoeding gefactureerd. Bij het ontbreken van een aanvaarding van uw bedrijf binnen 30 dagen na het indienen van ons voorstel voor sloop, zullen wij het product aan u retourneren en u factureren voor de vaste inspectievergoeding.

6. Garantie

Onze garantie dekt alleen reparaties. Claims voor gebreken als gevolg van defecten in de uitgevoerde werkzaamheden vervallen één jaar na ophalen of verzending van het gerepareerde product.

7. Gegevensbescherming

Door ons uw product te sturen, stemt u in met de overdracht van alle gegevens die nodig zijn voor reparatie aan onze externe partners. Dit zijn technische gegevens van uw product en indien van toepassing het adres van uw bedrijf.

Vaste bedragen voor testen

Fabrikant/Partner

Paroscientific

Aeroprobe

Andere partners (Europa)

Andere partners (wereldwijd)

Afvoeren van alle producten

Productlijn

alle

alle

alle

alle

Vaste bedragen*

€800,-

€500,-

€250,-

€600,-

€  25,-

*inclusief verzend- en administratiekosten

Kalibratie van Graphtec Dataloggers

Voor de kalibratie van Graphtec Dataloggers gelden afzonderlijke prijzen. Hier kunt u een overzicht downloaden met prijzen en informatie over de procedure (in het Duits).

Prijslijst Graphtec Kalibratie (PDF)

Product Return Form

Vul alle velden van het formulier volledig in. Wanneer u klaar bent, drukt u het formulier af en voegt u het toe aan uw zending. Met uw handtekening accepteert u onze reparatievoorwaarden. Houd er alstublieft rekening mee dat wij uw order niet kunnen verwerken zonder dit formulier!

 

Formulier voor productretour (PDF)

  • Volg ons: