Althen Sensors & Controls voltooit eindfase SmartBrick

Lees hoe SmartBrick kan worden ingezet als eerstelijns-detectiesysteem op kade- en brugfalen, en bekijk onze Smartbrick film.

  • Home
  • Nieuws en evenementen
  • Althen voltooit eindfase SmartBrick in innovatiecompetitie
18 juli 2022
Met een eindpresentatie en onderzoeksrapport heeft Althen samen met drie andere bedrijven onlangs de laatste fase van de door de Gemeente Amsterdam en RVO ondernemend Nederland uitgegeven SBIR oproep (Small Business Innovation Research) afgerond.

De vier bedrijven waren als laatste overgebleven van totaal 43 inzendingen. Althen is er in deze fase, die van juli 2021 tot juni 2022 liep, in geslaagd om SmartBrick te ontwikkelen tot volwassen eindproduct. Ondersteund door data van vele diverse metingen en ook de data van de Proefbelasting Overamstel blijkt SmartBrick in staat zeer kleine, significante bewegingen te detecteren. Hiermee kan SmartBrick worden ingezet als eerstelijns-detectiesysteem op kade- en brugfalen.

In juli 2020 nodigde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemend Nederland in samenwerking met Gemeente Amsterdam partijen uit om een voorstel in te dienen voor innovatieve oplossingen, anders dan tachymetrie en waterpassing, die bijdragen aan de monitoring van bruggen en kademuren in Amsterdam (NB1). Althen won in zowel de eerste als tweede fase met het SmartBrick concept. Begin juli 2021 startte de derde eindfase, waarin Althen en drie andere winnaars hun innovatieve oplossingen voor het monitoren van bruggen en kademuren in Amsterdam doorontwikkelden in een real life pilot van één jaar.

Vier monitoring projecten in Amsterdam

Het project van Sensar betreft het inzichtelijk maken van vervormingen aan bruggen en kademuren met satelietdata. Iv-Infra lokaliseert vervormingen van objecten vanaf het water met een 3D-laserscan. Het project van het Delftse Villari behelst het meten van scheuren in staalconstructies met draadloze sensoren. Althen ontwikkelt SmartBrick, een speciale sensoroplossing zonder gateway en voeding, die minimaal 5 jaar zonder onderhoud de constructieve staat van kademuren en bruggen in Amsterdam online kan monitoren.

 

SmartBrick 

SmartBrick is een schaalbare, easy-to-implement slimme sensor welke vroege detectie van mogelijk falen van kademuren en bruggen efficiënter, sneller, nauwkeuriger en goedkoper maakt.  Ondersteund door data van de metingen bij de Proefplaatsing Overamstel, praktijktesten op meer dan 20 locaties in Amsterdam, handmatige metingen van inclinatie bij rakken, en theoretische simulaties heeft Althen onderzocht hoe deze inclinatie het falen van kades en bruggen kan waarschuwen. In deze eindfase van de SBIR is het product daadwerkelijk gerealiseerd: Begin 2022 is een volledig werkende oplossing gepresenteerd, zowel wat betreft hardware alsook het benodigde data dashboard, de installatie en onderhoudsprotocollen, capaciteit voor seriematige productie en bewezen onderbouwing voor voorspellende waarde op constructief falen van bruggen en kademuren.

Proefbelasting Overamstel

"SmartBrick is niet persé rocket science als je kijkt naar de inclinatiesensor an sich. De combinatie van eigenschappen: draadloos, batterij gevoed tot bijna 7 jaar bij 4 berichten per dag en een heel gebruiksvriendelijk dashboard, maakt het zeer innovatief en volstrekt uniek.", laat Thijs Haselhoff, CEO van Althen, de toehoorders tijdens zijn eindpresentatie weten. "We waren erg blij met de resultaten van de proefbelasting. Daarmee konden we in een gecontroleerde omgeving laten zien dat SmartBrick gebruikt kan worden om verzakking te detecteren." Althen  meldt in het eindrapport dat het tijdens de Proefbelasting Overamstel ook de nauwkeurigheid van SmartBrick kunnen valideren door het te vergelijken met een dure, hoognauwkeurige referentiesensor. De data was gelijk.

Toepassing Smartbrick

"Voor het hoognauwkeurig in kaart brengen van vervormingrn is de compacte inclinatie sensoroplossing eerlijkheidshalve minder geschikt. SmartBrick is wél bedoeld om grootschalig hoogfrequent te monitoren en bewegingen te detecteren, zodat er op tijd gewaarschuwd kan worden en gericht grondige inspectie kan plaatsvinden. In samenwerking met de gemeente en Deltares hebben wij een gedeelde visie opgesteld voor de verschillende toepassingen. De SmartBrick blijkt van grote waarde in het monitoringsproces van Amsterdam: kademuren met risicoklasse B voor vroegtijdige signalering van kadebeweging en mogelijk kadefalen, onder bruggen, en in combinatie met tachymetrie op een hoogrisicomonitoringsysteem." vult Bernd Rietberg verder aan.

Hoe nu verder?

Het eindrapport en -presentatie van Althen voor de gemeente Amsterdam betekenen voor Hasselhoff, Rietberg en het Althen IoT team niet het eindpunt voor SmartBrick. "Momenteel zijn wij als team bezig met een ultranauwkeurige SmartBrick voor applicaties waar een duizendste graad nauwkeurigheid wordt gevraagd, waar we nu nog boven een honderdste graad zitten. Daarnaast is ons door de gemeente gevraagd om ook naar de toepasbaarheid onder water te kijken. Hiervan zijn de eerste testresultaten door toevoeging van een antenne zeer bemoedigend," stelt Thijs zeer tevreden vast. Na de zomer hoopt de gemeente Amsterdam de vier partijen verdere duidelijkheid te geven over het vervolg van het monitoringsproces in de stad.

Heeft u vragen over SmartBrick of andere IIoT meetoplossingen voor uw toepassing? Wij helpen u graag verder.

Contact met uw Althen engineer

  • Volg ons: