Samenwerking tussen prijswinnend Bladesense en Althen

03 maart 2022
Bij Althen ondersteunen wij visionaire engineers met vertrouwen. Naast hun studie en werk bij Althen zagen twee van onze jonge engineers een groeiende behoefte aan automatisering in de inspectie, reparatie en het onderhoud van het toenemende aantal windturbines.

Een rondje van een Haliade-X 12 MW windturbine levert in circa zes seconden ongeveer 20 kWh energie op. Een gemiddeld huishouden gebruikt ongeveer 7,5 kWh per dag (2730 kWh per jaar). Momenteel staat een turbine in 2% van de tijd (ongeveer een week per jaar) stil door storingen , onderhoud en service. Zou het niet mooi zijn wanneer die uitval beter te voorspellen valt? Dat de reparatiewerkzaamheden functioneler in perioden van noodgedwongen stilstand door onvoldoende wind te plannen zijn?

De Bladesense oplossing voor windturbines  

De afgelopen maanden hebben onze Development Engineer, Martijn Brummelhuis, en Software Engineer, Andreas Verbruggen, veelvuldig gesprekken gevoerd met mensen in de windenergie-industrie. Iedere keer werd hun vermoeden bevestigd dat er steeds meer wensen zijn wat betreft inspectie, monitoring en voorspellend onderhoud aan windturbines. Daarnaast heeft bijvoorbeeld alleen al Nederland hele ambitieuze toekomstige groeiplannen voor  windenergie op land en op zee. Bladesense wil hierop anticiperen door een robot te bouwen, die door middel van diverse sensoren perfect in staat zal zijn om de actuele staat van een windturbine te beoordelen. Waardoor storingen, onderhoud en service aan windturbines beter te managen zijn   

Hoe Bladesense en Althen samenwerken

Enthousiast management, visie, idealen, know-how, en natuurlijk een mooie combinatie van sensor-, robot- en computertechnologie. Na een fantastische pitch was het management van Althen direct enthousiast over het mooie Bladesense project. Er onstond  al snel het idee om tot een mooie samenwerking te komen. Bladesense zal hierbij gebruik maken van de faciliteiten en het kantoor van Althen. Ook zal er verdere steun zijn voor het project in de vorm van bijvoorbeeld een stuk coaching door het management en diverse medewerkers.

Nu ook al award winning

Pas geleden was er ook nog een pitch in de finale van Ready to Startup. Dit is een intensief vak, dat wordt gegeven door consultancykantoor Roland Berger, startup-incubator YES!Delft en de TU Delft. In de finale won Bladesense niet alleen de publieksprijs, maar ook een individuele juryprijs en de grote prijs. Vanwege de samenwerking heeft de grote prijs inmiddels een mooi plek gekregen op het kantoor van Althen.

In de komende periode zal de tijd verdeeld worden tussen de studie, het werk bij Althen IoT, en natuurlijk zal er verder gebouwd worden aan Bladesense. Binnenkort zal ook een derde teamlid van Bladesense regelmatig het kantoor van Althen komen bezoeken.

  • Volg ons: