Privacybeleid Althen Sensors & Controls

 • Home
 • Privacybeleid

In het privacybeleid van Althen beschrijven we hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en welke opties u heeft met betrekking tot het verzamelen en registreren van uw persoonlijke informatie. Het privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (wereldwijd) en kan van tijd tot tijd veranderen, als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of wetgeving. We raden u aan ons privacybeleid af en toe door te lezen, zodat u weet of het is gewijzigd of bijgewerkt.

Algemeen
Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die we registreren en gebruiken voor onze bedrijfsprocessen en de uitvoering van onze services. Onze regels met betrekking tot het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens:

 • We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze bedrijfsprocessen en -diensten.
 • Alleen de werknemers die toegang nodig hebben om hun werk uit te voeren, hebben toegang tot uw gegevens.
 • Onze medewerkers gaan zorgvuldig met deze informatie om.
 • We eisen dat bedrijven waarmee we samenwerken, handelen in overeenstemming met onze principes.
 • Wij gaan zorgvuldig om met het vertrouwen dat u ons geeft.

Welke informatie verzamelen we van u?
Voor het verwerken van offertes en bestellingen hebben wij uw bedrijfs- en persoonlijke gegevens nodig. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden herleid tot individuele natuurlijke personen. We registreren deze informatie in ons ERP-systeem en ons Outlook e-mailsysteem. Wij gebruiken uw gegevens voor het verzenden van offertes, bestellingen en voor het onderhouden van persoonlijk contact via e-mail en telefoon.

Welke gegevens verzamelen we?

Organisatiegegevens

 • Bedrijfsnaam
 • Afdeling
 • Industrie/branche
 • Bank details organisatie
 • Adres organisatie
 • Algemeen telefoonnummer
 • E-mail organisatie
 • Bestel- en contactgeschiedenis

Persoonlijke gegevens Contactpersoon

 • E-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht (voor aanhef)
 • Telefoonnummer (mobiel)

Tenzij u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres niet voor onze (maandelijkse) Althen Nieuwsbrief. Als u een offerte aanvraagt ​​zonder een bestelling te plaatsen, zullen wij uw persoonlijke gegevens na 2 jaar verwijderen. De organisatiegegevens worden opgeslagen. Dit zijn historische gegevens en hebben we nodig voor bedrijfsanalyses en administratieve overzichten.

U kunt uw persoonlijke gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via sales@althen.nl. Houd er rekening mee dat het niet is toegestaan ​​om de contactgegevens van bestellingen binnen 2 jaar te verwijderen. We zijn verplicht tot een wettelijke bewaarperiode van zeven jaar.

Offertes die naar aanleiding van onze maandelijkse nieuwsbrief naar sales@althen.nl worden gestuurd, worden door onze sales engineers verwerkt. Uw contact- en aanvraaggegevens worden opgeslagen in het ERP-systeem om uw aanvraag verder te verwerken en om contact met u op te nemen. De marketingafdeling kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een marketingactie.

Sollicitatie
Als u solliciteert bij Althen, slaan we uw motivatiebrief en curriculum vitae op. Deze informatie kan worden bekeken door HR en de afdeling Persononeelsadministratie. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, vernietigen we uw digitale en-of papieren CV en brief na twee maanden, tenzij u schriftelijk aangeeft dat we uw gegevens langer mogen bewaren.

Als er een arbeidsovereenkomst komt, wordt uw CV opgeslagen in een gesloten kast. Alleen de afdeling Persononeelsadministratie heeft toegang tot deze informatie.

Nieuwsbrief
We sturen regelmatig nieuwsbrieven naar klanten en geïnteresseerde partijen. Hiervoor gebruiken we de e-mailsysteem Zoho Campaigns. We sturen alleen onze nieuwsbrieven naar u, als u akkoord bent gegaan met het (gratis) abonnement. Nadat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, ontvangt u een aanmeldingslink om ervoor te zorgen dat u de persoon bent die zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Na bevestiging via deze link wordt uw e-mailadres toegevoegd aan de mailinglijst. Als u geen nieuwsbrief meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via de nieuwsbrief of via een e-mail aan marketing@althen.nl.

We gebruiken statistieken van Zoho om te analyseren hoe relevant onze nieuwsbriefinhoud is voor onze lezers. Welke onderwerpen worden veel gelezen en welke onderwerpen zijn minder interessant voor onze lezers. Op basis hiervan maken we onze toekomstige nieuwsbrieven.

Website & Cookies
Althen gebruikt verschillende cookies en JavaScripts op haar website (gezamenlijk aangeduid als "cookies"). Voor het op de juiste manier, en volgens de meeste recente privacy regelgeving, managen van cookies, maken we gebruik van cookie-management-tool Cookiefirst. Op de pagina Cookiebeleid kunt u lezen wat cookies zijn, waarom we deze cookies gebruiken en hoe u de instellingen van uw browser of de cookiefirst-tool kunt aanpassen om cookies te accepteren of niet. 

Website disclaimer
Uiteraard besteden we de grootste aandacht aan de samenstelling en inhoud van deze website. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid daarvan, of de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op deze basis.

In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden afgeleid van de inhoud van deze website. Althen behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden
Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden gereproduceerd of gepubliceerd, in welke vorm of op welke manier dan ook, of opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens) bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Althen.

Verantwoordelijkheden en rechten
Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Althen. We zijn te bereiken via:

 • Per post: Althen Sensors & Controls, Verrijn Stuartlaan 40, 2288 EL Rijswijk.
 • Telefoon: (070) 392 4421
 • E-mail: info@althen.nl

Als klant en contactpersoon van Althen heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien. Dit betekent dat u kunt vragen welke persoonlijke gegevens worden geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. U kunt contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

U heeft ook het recht om te worden 'vergeten'; dit betekent dat we alle gegevens verwijderen die we van u hebben geregistreerd en die niet noodzakelijk volgens de wetgeving hoeven te worden bewaard. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Privacybeleid wijzigingen
We kunnen wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid zonder u hiervan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld onze website of de privacyregels veranderen. Wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra ze op de website worden gepubliceerd. We adviseren u om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met eventuele wijzigingen in het Privacybeleid.

Althen Sensors & Controls, Rijswijk, 22 maart 2021

 • Volg ons: