Installatie van het 3D Wheel+ meetsysteem voor HTM

Hoe de trams van HTM tijdens de dienstregeling al rijdend gewogen worden en de conditie van elk wiel geanalyseerd vastgesteld wordt.

 • Home
 • Nieuws en evenementen
 • Installatie van het 3D Wheel+ meetsysteem voor HTM
02 augustus 2022
Althen heeft in opdracht van HTM 3D Wheel+ meetsysteem bij het Centraal Station in Den Haag geïnstalleerd. Dit is een geavanceerd meetsysteem voor detectie van treinen of trams, detectie van wielvelgen, en het het in beweging wegen van deze voertuigen. Tijdens specifieke tijden kon de installatie enkel alleen ’s nachts plaatsvinden. Het gehele systeem is door ons en onze partners geïnstalleerd, geconfigureerd, gekalibreerd, en getest.

HTM wil alle (exploitatie) voertuigen met automatische wielmetingen in kaart te brengen. Zowel voor de normale onderhoudswerkzaamheden alsook een innovatieve visie op voorspellend onderhoud (predictive maintenance) zijn wielmetingen nodig. Het door Althen in de nachten geïnstalleerde wielmeetsysteem kan alle metingen geautomatiseerd verrichten op passerende voertuigen zonder dat deze stoppen, en zonder dat dit enige impact heeft op de dienstregeling. Het slijtage profiel en de veiligheidswaarden kunnen hiermee blijvend gemonitord worden.

Het 3D Wheel+ meetsysteem van Althen voor treinen en trams

Het systeem bestaat uit RFiD antennes, laser sensoren om de diverse wielparameters te kunnen meten en een dynamisch weeg/impact systeem om de diverse lasten en wieldefecten in kaart te kunnen brengen. Het Custom Weighing in Motion (AWIM) meetsysteem meet kortgezegd allerlei aspecten van de flens en het wiel. Slijtage eigenschappen, afmetingen, gewichtsaspecten (per voertuig, as en wiel), en wieldefecten. Althen verzorgt ook de backend en het dashboard.

Relevante data voor de HTM Data Hub

Het doel is dan ook om een nieuw opgezet HTM Data Hub te voeden met relevante data en ook om bij bepaalde overschrijdingen van drempelwaarden alarmeringen te generen zodat de juiste afdeling op de hoogte gebracht wordt van de situatie per voertuig. Het systeem wat Althen levert en installeert voor HTM draagt zorg voor het meten van de wielparameters, voor de identificatie van de voertuigen en voor de detectie van wieldefecten.

System integrator voor hardware en software  

Als system integrator verzorgt Althen Sensors & Controls de integratie van de diverse systemen voor zowel de hardware als de software. De datastromen worden door Althen georganiseerd, gekoppeld en geanalyseerd. Het is dus onze verantwoordelijkheid om de diverse datastromen te combineren naar een duidelijke eenrichtings-communicatie om hiermee de HTM Data hub te voeden. HTM wil hierbij alle afgesproken parameters in een duidelijke en simpele datacommunicatie binnenkrijgen.

Onderdelen van de 3D Wheel+ installatie

Tijdens de installatie van Althen werden de volgende onderdelen geïnstalleerd:

 • 32 krachtsensoren behorende bij het AWIM. Deze krachtsensoren kunnen ook vibraties en vervormingen in de spoorstaven meten. De sensoren worden door bouten vastgezet in het spoor;
 • Cabinet kast met elektronica, processing unit en communicatie apparatuur van het AWIM systeem;
 • Bekabeling tussen de diverse sensoren en cabinet kasten;
 • Installatie Radio-frequency identification antenne’s, waarbij er rekening gehouden is met de snelheid van de voertuigen;
 • Voertuig-detectie sensoren. Hierdoor kan het systeem detecteren wanneer er een voertuig over het spoor en over het meetsysteem rijdt;
 • Laser sensoren (automatisch laser scanner meetsysteem 3D Wheel). Dit zijn in essentie 4 langwerpige liggende behuizingen, die elk voorzien zijn van onder andere 5 laser scanners. Elk setje van 2 komt aan weerszijde van de spoorstaaf te liggen. Dit systeem is daarnaast ook voorzien van verwarming, koeling, perslucht en luchtconditionering. Hierdoor kan het volledige systeem schoongehouden worden en het hele jaar goed functioneren;
 • Cabinet kasten voor het 3D Wheel systeem. Dit zijn een 3-tal systemen op locatie. Een kast voor de voedingsregeling, de elektronica, de processing units, communicatie, luchtconditionering, perslucht en persluchttank.

Meldingen bij drempelwaarden en toleranties

Het is ook belangrijk dat specifieke afdelingen binnen HTM een email melding binnenkrijgen wanneer bepaalde meetresultaten buiten drempelwaarden vallen. Deze drempelwaarden of toleranties variëren per model tram. Het is dus van belang dat Althen elke tram identificeert en de bijbehorende metingen vanuit 3 systemen combineert, analyseert en op basis van te configureren drempelwaarden acties onderneemt.

Wat zijn de volgende stappen?

Na onze installatie is het systeem echter nog niet direct gebruiksklaar. Zowel het laser meetsysteem als het dynamisch weegsysteem zullen verder op afstand geconfigureerd moeten worden. Ook na het volledige kalibratie-proces hebben beide systemen een paar dagen nodig om 'in-geleerd' te geraken. Sommige parameters zoals wiel-defect detectie worden namelijk door AI verfijnd. Uiteindelijk zal Althen de medewerkers van HTM uiteraard ook wegwijs maken met het systeem en de benodigde trainingen geven.

Althen meetsystemen voor spoorwegen en railway

Wij zijn zeer trots hoe ons team dit 3D Wheel+ meetsysteem samen met HTM en onze partners tot zover heeft gerealiseerd. Onze meetsystemen voor spoorwegen en trams zijn gebaseerd op laser meettechniek en meten zowel rails als wielen. Binnen enkele seconden verrichten de railway meetsystemen allerlei zeer nauwkeurige metingen. Vroeger kostten dit soort metingen veel tijd en moeite. Daarnaast zullen treinen, trams, metro en spoor minder lang buiten gebruik zijn, en kan er veel efficiënter met de reparatietijd en de daaraan gerelateerde kosten worden omgegaan.

Heeft u vragen over het 3D Wheel+ meetsysteem voor railway applicaties? Kunnen wij u wellicht van dienst zijn met andere meetsystemen of sensoroplossingen? Wij helpen u graag.

Contact met uw Althen engineer

 • Volg ons: