Althen Sensors & Controls

Rekstrookjes

Rekstroken zijn ontwikkeld om de rek of spanning van een object te meten.

Rekstrookjes zijn elektronische componenten die zijn ontwikkeld voor het meten van (de mate van) rek op een voorwerp. Een rekstrook bestaat uit een folie met een elektrische geleider erop. Wanneer het rekstrookje wordt uitgerekt vervormt ook de elektrische geleider. Dit zorgt voor een verandering in weerstand.

Rekstrookjes zijn voor alle mogelijke toepassingen ontwikkeld en worden vaak gebruikt voor onderzoek en productontwikkeling, maar ook voor klantspecifieke toepassingen. Bent u op zoek naar een rekstrook voor een specifieke toepassing? 

Meer informatie nodig?
Heeft u vragen over de beste sensoroplossing voor uw applicatie? Neem dan direct contact met ons op via (0)70 392 44 21, e-mail sales@althen.nl of gebruik ons ​​contactformulier. Wij helpen u graag met het selecteren van de meest geschikte sensor of meetoplossing.

Productoverzicht Rekstroken

Hoe werkt een rekstrook?

De werking van een rekstrookje berust op het principe dat bij een gelijkblijvende vierkantsweerstand van een elektrisch geleidende laag de weerstand tussen twee tegenovergestelde zijden van een rechthoekig vlak van deze laag bepaald wordt door de hoogte-breedteverhouding van deze rechthoek. Als het rekstrookje uitgerekt wordt, dan wordt de daarop aangebrachte elektrische geleider een fractie langer en gelijktijdig een fractie smaller. Daardoor stijgt de elektrische weerstand van het rekstrookje, dat met een gevoelige weerstandsmeter gemeten wordt.

Vaak worden rekstrookjes met zijn vieren op één dragerfolie geplaatst, waarbij zij reeds in een  brugcircuit van Wheatstone zijn geschakeld. In dat geval is veelal één hoekpunt van de brug niet doorverbonden. Hier kan een externe calibratieweerstand tussen worden geplaatst om een nulinstelling mogelijk te maken. Ook kan op deze wijze een temperatuurcompensatie worden gerealiseerd.

Rekstrookjes zijn leverbaar voor verschillende uitzettingscoëfficiënten. Door een rekstrookje te kiezen waarvan de uitzettingscoëfficiënt zo dicht mogelijk ligt bij die van het materiaal waarop het geplakt moet worden, wordt de invloed van uitzettingsverschillen bij temperstuurveranderingen gecompenseerd. Dit voorkomt dat rek ten gevolge temperatuurveranderingen ten onrechte als een belasting wordt geïnterpreteerd.

Neem contact op met een van onze engineers voor hulp bij het kiezen van de juiste rekstrookjes voor uw toepassing. 

Soorten Rekstrookjes

Folie rekstrookje.

Het strookje met deze vorm is veel gevoeliger voor rek in verticale richting dan horizontaal. De markeringen aan de buitenzijde dienen ter uitlijning tijdens de installatie.

Drie rekstrookjes in rozetvorm.

Hiermee kan rek in alle richtingen worden gemeten.

Membraanrekstrookje voor drukopnemers.

De twee buitenste rekstrookjes meten de radiale rek, de twee binnenste de tangentiële rek. Niet alle interne aansluitingen voor de Wheatstone-brugschakeling zijn reeds gemaakt, zodat er desgewenst nog weerstandjes tussen geplaatst kunnen worden voor calibratie en temperatuurcompensatie.

Toepassing van Rekstrookjes

  • Meten van de mechanische spanning in constructies (bijvoorbeeld bruggen) om te bepalen of die constructie niet te hoog belast wordt.
  • Ontwerp van krachtopnemers en weegcellen. De meeste krachtmeters en ook vele (grote) weegwerktuigen zijn eigenlijk een veer met een vervormingsmeter. De rekstrookjes zijn hierbij de vervormingsmeter.
  • Volg ons: